Laatste update van pagina: 20 januari 2019

Nieuwe pagina maken

Voordat je een nieuwe pagina wilt aanmaken stel je jezelf een aantal vragen die van belang zijn voor het inrichten van deze pagina.

Waar komt de pagina? Is het bijvoorbeeld een nieuwsbericht of nieuwe dienst?
Ja, klik eerst op de pagina waar de nieuwe pagina onder valt, bijvoorbeeld: nieuws.
Klik daarna op +Nieuwe pagina toevoegen (zie afbeelding boven).

Heeft de pagina een bepaalde functie, bijvoorbeeld een contactformulier?
Ja, lees eerst meer informatie over templates en paginatypes over Formulieren.

Hoe moet de pagina eruit zien?
Heb je voldoende kennis van pagina-templates en Blokken? Zo niet, lees hierover eerst de informatie.

Op deze pagina vind je informatie over: algemeen,

Invullen belangrijke dingen van de pagina

Nadat je op +Nieuw hebt geklikt worden een aantal dingen gevraagd die gaan over de nieuwe pagina:

Stap1 Pagina instellingen
Pagina titel: een korte titel waarover de pagina gaat
Omschrijving: geef een korte bechrijving van de pagina
Publicatiedatum: kies een datum + tijdstip uit waarop de pagina gepubliceerd wordt

Stap2 Kies waar u deze pagina wilt aanmaken
Op welk niveau komt de nieuwe pagina. Bijvoorbeeld een nieuwsbericht valt onder Nieuws

Stap3 Kies een paginatype
In nagenoeg alle situatie kies je Pagina of is dit de enige optie. In uitzonderlijke situaties kies je een andere paginatype maar heb je voldoende kennis van paginatypes en templates (lees hierover meer informatie).

Stap4 Kies een template
Een template bestaat uit: hoe is de pagina vormgegeven. Elke template heeft een preview afbeelding.
Weet je niet wat een template is, lees eerst meer informatie over templates.

Belangrijk: Wanneer je alle teksten en afbeeldingen op een pagina hebt ingevuld, publiceer je een pagina.
Nog niet klaar met teksten en afbeeldingen? Klik op "Opslaan", niet op Publiceren.